Miłość jest Najważniejsza!

Miłość to największa Siła

Nie mówię teraz o miłości romantycznej. Która też jest ważna. Jednak w naszym społeczeństwie miłość jest zbyt jednoznacznie utożsamiana ze związkami. Natomiast jest ona o wiele szersza niż może się to wydawać – ta prawdziwa miłość.

Dotyczy bowiem ona całego życia. Życie jest miłością i Ty też nią jesteś.

I czym lepiej sobie to uzmysłowisz tym bardziej Twoje życie zacznie się zmieniać. Bowiem to właśnie ilość miłości jaką przejawiasz stymuluje Twój rozwój, nie zaś wkładany wysiłek. A więc powinieneś bardziej kochać własne życie – to jaki obecnie jesteś, ze swoimi wszystkimi wadami i zaletami. Ponieważ kiedy zaakceptujesz stan obecny taki jaki jest, wtedy on zmieni się na lepsze. To opór jaki stawiasz życiu jest główną blokadą rozwoju. Powinieneś pokochać swoje problemy, ponieważ kiedy nienawidzisz ich, tylko nadajesz im mocy i energii.

Nie możesz rozwiązać problemów nienawiścią. Natomiast jeżeli zaczniesz „atakować” je miłością i życzliwością, wtedy one stracą moc. Zaczną transformować się na Twoich oczach właśnie teraz. Natomiast rozwiązanie pojawi się samoistnie. Wynika to z faktu, że wszelkie problemy i błędy mają swoje źródło w braku miłości. Więc jeżeli chcemy pozbyć się niekorzystnych zjawisk, musimy uleczyć ich źródło. A więc brak miłości zastępujemy miłością. Uczymy się być szczęśliwi na nowo.

Wiem – to może wydawać Ci się super-trudne

Jak być szczęśliwym kiedy jesteśmy samotni? Jak byś szczęśliwym kiedy coś nam dolega zdrowotnie? Jak byś szczęśliwym kiedy mamy długi? Czy nie stawiamy właśnie takich pytań? I słusznie. Jednak musimy spojrzeć na to wszystko dogłębnie i zrozumieć pewną zasadę. To właśnie dzięki poczuciu szczęścia, wybaczenia i miłości dojdziemy do rozwiązania swoich problemów. Wtedy osiągniemy wszystkie swoje cele, kiedy już wewnętrznie osiągniemy stan jakbyśmy już je osiągnęli!

Ponieważ zewnętrzny świat jest wtórny względem wewnętrznego. Jest jak lustro. Kiedy uśmiechasz się do niego – ono również się uśmiecha. Jednak kiedy Ty masz względem niego nienawiść – to i ono odbija do Ciebie nienawiść, a więc nieprzyjemne wydarzenia. I nie możesz oczekiwać, że to świat zmieni się pierwszy. Życie to tylko lustro bowiem. Ty jednak masz ogromną moc. Powinieneś cieszyć się, że świat jest tylko Twoim odbiciem.

Oznacza to bowiem, że nieskończona moc jest tylko w Twoich rękach. Cóż za odkrycie!

Od tego odkrycia do pełne transformacji życia jest już tylko chwila. Krótka chwila. A właściwie dzieje się to właśnie Teraz. Dla wszechświata bowiem nie istnieje coś takiego jak czas i opóźnienie czasowe. Kiedy czegoś sobie od świata zażyczysz on dostarcza Ci to natychmiast. Możesz jednak tego nie dostrzegać ponieważ masz zbyt zamknięty umysł. Stań się bardziej wnikliwym obserwatorem życia. Zacznij zauważać cuda w każdym wydarzeniu. Bo przecież życie jest cudem, a każdy jego przejaw czymś niezwykłym!

Nie walcz z tym

Jednak jeżeli życie wydaje Ci się być zwykłe i nudne – również i to pokochaj i zaakceptuj. Nie walcz z tym. Z niczym nie walcz ponieważ w ten sposób tylko dodajesz mocy temu czego nie chcesz. A przecież nie o to Ci chodzi. Miłość i akceptacja to zawsze najlepsza reakcja na wszystko. Pomyśl o tym czego dokonał Gandhi – za pomocą biernego oporu pokonał niesprawiedliwość wielkiego imperium. To była prawdziwa miłość objawiająca się nie w walce.

Mgr Maciej Zenon Wysocki

Autor książki o potędze kreacji myślami. Trener sukcesu. Wspaniały nauczyciel duchowy przekazujący idee świadomości. Chcę pomagać ludziom osiągać ich maksimum możliwości. Gorąco wierzę, że największą wartością jest człowiek i każdy człowiek jest wewnętrznie dobry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *