Czym jest NLP? Programowanie NeuroLingwistyczne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne

Programowanie NeuroLingwistyczne

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) – uporządkowany[1][2] zbiór technik komunikacji oraz metod pracy z wyobrażeniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne

Nazwa została wymyślona przez twórców NLPJohna Grindera i Richarda Bandlera, aby podkreślić postulowane powiązanie między procesami neurologicznymi (neuro), językiem (lingwistyczne) i wzorcami zachowań, którymi ludzie się kierują (programowanie)[3][4].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne

NLP było pierwotnie promowane przez Bandlera i Grindera w latach 70. jako niezwykle efektywna i szybka forma psychoterapii oraz sztuka doskonalenia[5][6]. W środowiskach naukowych NLP nie uzyskało do dzisiaj poparcia i jest przedmiotem ostrej krytyki, gdyż wiele postulowanych założeń nie zyskuje potwierdzenia w badaniach i doświadczeniach, co stawia NLP w gronie bezwartościowej pseudonauki[7]. W ciągu ostatnich lat pojawiają się prace naukowe w większości anglojęzyczne zbierające i testujące zastosowanie metod np. w leczeniu PTSD[8] Wskazują na istnienie potrzeby przeprowadzania większej liczby dobrze kontrolowanych, randomizowanych badań klinicznych[9].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne

Najczęściej NLP pojawia się w szkoleniach z metod służących rozwojowi samomotywacji, zdolności negocjacyjnych, umiejętności uwodzenia czy prowadzenia kampanii wyborczych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne

O co chodzi w NLP?

NLP najczęściej jest kojarzone ze sztuką skutecznej sprzedaży lub przekonywaniem kogoś do czegoś za pomocą odpowiedniego stylu mowy, postawy ciała, a nawet dotyku.

Technik NLP można nauczyć się z książek o nim i z Internetu.

Mgr Maciej Zenon Wysocki

Autor książki o potędze kreacji myślami. Trener sukcesu. Wspaniały nauczyciel duchowy przekazujący idee świadomości. Chcę pomagać ludziom osiągać ich maksimum możliwości. Gorąco wierzę, że największą wartością jest człowiek i każdy człowiek jest wewnętrznie dobry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *