Czy Logika może Ograniczać?

Zgubna logika

Paradoksalnie to co często gubi ludzi w życiu i ogranicza to logika, nie jej brak. Pozorna logika w którą wierzymy. Bardzo ciasna i zaściankowa.

No bo jeżeli ktoś urodził się biedny, to nie może się wzbogacić i zostać milionerem, prawda? To było by dość nielogiczne.

Albo jeżeli ktoś wydaje się być niezbyt urodziwy, to nigdy nie znajdzie atrakcyjnego partnera lub partnerki. To również logiczne prawda? Albo jeżeli ktoś ciężko zachorował to również wyzdrowienia się raczej nie doczeka. Przecież to też logiczne. Chcesz czy nie, taka pseudo-logika właśnie panuje w społeczeństwie. Jest to oczywiście pseudo-logika.

Jeżeli wynalazcy tacy jak Henry Ford myśleli by tą „logiką”, to nigdy nie stworzyli by przełomowych wynalazków. Ponieważ dla ludzi żyjących w ich epoce np. samochody nie były zbyt logiczne. Generalnie ludzie poruszali się pieszo i konno, ewentualnie koleją. Samochody nie były zbyt logicznym i mądrym pomysłem. Przynajmniej według powierzchownej i ciasnej logiki. Miara wielkości człowieka to często przechodzenie od tego co „pewne i logiczne”, do tego co „niemożliwe i nielogiczne”.

Cudowny Gandhi

Doskonałym przykładem jest Gandhi. Pomyśl jak nierealne było jego osiągnięcie. Za pomocą braku siły i przemocy pokonać przy pomocy pokojowego ruchu wielkie imperium, czym wyswobodzić swój kraj i swoich ludzi. I powiedz mi, gdzie tu sens? Kto by w coś takiego uwierzył bądź wymyślił gdyby nie przyszedł taki człowiek jak on? Pozornie nielogiczny człowiek i nie wymyślił czegoś podobnego?

Tak naprawdę jest odwrotnie. Ludzie typu Gandhi którzy myślą szeroko, otwarcie i z wiarą są bardzo logiczni. Ponieważ świat to nieskończony potencjał. Każdy dzień to gigantyczne tętniące pole możliwości. Natomiast zamykanie się w sobie i udawanie, że wszystko jest niemożliwe lub nieprawdopodobne jest zaprzeczeniem naturalnej logiki dającej możliwości. Więc żyj tak jakby wszystko było dla Ciebie możliwe, a szybko przekonasz się, że takie właśnie będzie i to o wiele szybciej niż byś się spodziewał.

Mgr Maciej Zenon Wysocki

Autor książki o potędze kreacji myślami. Trener sukcesu. Wspaniały nauczyciel duchowy przekazujący idee świadomości. Chcę pomagać ludziom osiągać ich maksimum możliwości. Gorąco wierzę, że największą wartością jest człowiek i każdy człowiek jest wewnętrznie dobry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *